Szanowni Państwo Zapraszamy również do naszych sklepów stacjonarnych szczegóły na : www.dyskont-odziezowy.pl

Regulamin Sklepu Internetowego  www.chemia-mielec.pl

I.Warunki Ogólne

1.Sklep internetowy www.chemia-mielec.pl jest własnością Primax Chemia-Mielec (ul.Wolności 36 , 39-300 Mielec , NIP: 8641929490 , Regon:260395600 KRS:0000359331 )  .Prowadzi sprzedaż towarów i usług w sieci Interner.

2. Kontakt ze sklepem jest możliwy poprzez e-mail, telefon, lub w sklepie (dane dostępne w zakładce "kontakt z nami")

3. Klient zakładający konto ma prawo do złożenia zamówienia jako osoba fizyczna posiadająca zdolność cywilną- prawną.

4.Ceny podawane na stronie są  w walucie Polskiej (PLN) z wliczonym w nie  podatkiem VAT.Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i pakowania

5.  Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Fakturę VAT Sklep wystawia na indywidualne życzenie Klienta. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

6.Wszystkie produkty oferowany przez sklep są legalnymi produktami wystawionymi na polski rynek

       

 II.Rejestracja Klienta

1.Rejestracja jest dobrowolna.Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne konto klienta.

2.Do rejestracji w sklepie potrzebne są dane które klient musi wpisać w formularz to jest : imię,nazwisko,adres zamieszkanie,numer telefonu,adres email, kod pocztowy oraz miejscowość zamieszkania.Klienci rejestrujący się  z zamiarem otrzymania faktury VAT muszą podać również nazwę firmy, numer identyfikacyjny firmy (NIP) oraz dane osoby odpowiedzialnej za złożone zamówienie ( takie same jak klienta indywidualnego)

III.Składanie i realizacja zamówień

1.    Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do koszyka na stronach sklepu internetowego produktów, wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w tym formularzu i zatwierdzenie go. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego z prawdą wypełnienia "Formularza zamówienia".

2. Zamówienie przyjmowane przez system sklepu www.chemia-mielec.pl całą dobę  i 7 dni w tygodniu. Złożenie zamówienia potwierdzone jest wiadomością e-mail wysyłaną  przez system sklepu internetowego www.chemia-mielec.pl.Jeżeli po złożeniu zamówienie nie otrzymał wiadomości e-mail , należy skontaktować się z obsługą sklepu.

3.Zamówienia standardowe realizowane są w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku , w godzinach od 8.00 do 16.00.

4.Umowa realizacji zamówienia (rezerwacji towaru)zawierana jest w języku polskim w zgodności z regulaminem.

5. Czas może być różny i zależny od dostępności towarów.Standardowe zamówienie realizowane są w ciągu 7 dni roboczych  z wyłączeniem czasu dostawy kuriera niezależnego od sklepu.

7. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

8.Klient  może zrezygnować z realizacji zamówienia bez podania przyczyny poprzez kontakt z obsługą sklepu.

IV.Formy płatności i koszty wysyłki

1.Klient może korzystać z usługi transportowej (wysyłki) poprzez formę dostarczenia zamówienie przez "paczka kurier" , " odbiór w paczkomacie" jeżeli rozmiar produktów zamówionych na to pozwala oraz odbiór osobisty w punkcie stałym ( sklep Primax chemia-mielec ul.Wolności 36).

2.  Koszty przesyłki towaru i inne wskazane w formularzu zamówienia ponosi kupujący na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

3. Po wyborze formy wysyłki przez klienta , sklep zajmuje się pakowaniem oraz wyborem firmy transportowej świadczącej usługę kurierską odpowiednią  działaniu sklepu. Jeżeli klient chciałby otrzymać wysyłkę wybraną przez siebie firmą kurierską lub w specyficznym opakowaniu musi niezwłocznie po złożeniu zamówienia poinformować o tym obsługę sklepu internetowego www.chemia-mielec.pl

4.Klient może wybrać dwie formy płatności płatność przy odbiorze lub płatność elektroniczna (przelew na konto bankowe).

5. Płatność elektroniczna ( przelew na konto) wyznacza termin realizacji  zamówienie.Jeżeli sklep nie zaksięguje płatności nie podejmie się realizacji wysyłki. Termin płatności zamówienia wynosi 7dni jeżeli po tym czasie kupujący nie zrealizuje wpłaty umowa zakupu zostanie rozwiązana. 

6.Za termin płatności uważa się moment obciążenia rachunku bankowego klienta.

 V.Warunki odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sklep Primax chemia-mielec ,ul.Wolności 36,39-300 Mielec, adres mailowy:priamx@interia.pl , telefon (+ 48) 530 541 440 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane rzeczy należy odesłać na adres: Primax chemia-mielec ul.Wolności 36 , 39-300 Mielec

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy,w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

11.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

12.Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sklep (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep).

VI.Reklamacja,, rękojmia

1.Nad Sklepem ciąży obowiązek dostarczenia towaru bez wad.Sklep jest również odpowiedzialny względem kupującego jeżeli produkt ma wady.

Jeżeli sprzedany towar ma wadę Klient może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że  Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
-   żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

2.Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.

3.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Primax chemia-mielec ul.Wolności 36, 39-300 Mielec.

4.W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Klienta.

5.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

6.W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Klient odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.

7.Zwrot towaru zamówionego na odległość (wysyłka) może nastąpić w ciągu 10 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny.Jeżeli towar zakupiony został poprzez " odbiór w punkcie" w lokalu Sklepu ,kupujący nie ma prawa zwrotu towaru ( oficjalne stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

VII. Informacja końcowe

1.Dane osobowe klientów są chronione według przepisów RODO

2.Znaki serwisowe, loga firm, i inny treści towarowe są uwzględniane z współpracującymi firmami w zgodności z prawem.

3.Niejasności związane z treściami katalogowymi,cenami oraz zamówieniami wyjaśnia obsługa sklepu na prośbę klienta.

4.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.

VIII.Dodatek  regulaminowe Odzież

1.Produkty odzieżowy rozumie się jako produkty zawarte w kategorii "Odzież i obuwie".

2.Produkty odzieżowy mają specjalne warunki odbioru,wysyłki oraz edycji często inne niż opisane w powyższych punktach regulaminu.

3.Produkty odzieżowe występują w stanie nowym lub używanym.

4.Jeżeli stan produktu określony jest jako używany z wypisanym śladami używania nie jest on traktowany jako produkt uszkodzony.

5.Odbiór odzieży a także w wysyłka realizowania jest według specjalnie wytyczonych sposobów dostawy i odbioru oznaczone "wyłącznie odzież".

6.Wysyłka i odbiór produktów z kategorii "Odzież i obuwie" następuje w cyklach cotygodniowych opisanych w wyborze sposobu wysyłki i są ustalone tymczasowo (sytuacja związana z pandemią na przełomie 03.2020 -05.2020 i dalej).

7.Cykl cotygodniowy rozumie się przez wyznaczoną w odpowiednim terminie realizację zamówienia (zamówienia składane w przypadku wysyłki odzieży przyjmowane są do wtorku i realizowanie od środy  , zamówienie składane do odbioru i wysyłki dalej niż do wtorku są realizowane w następnym cyklu np. jeżeli zamówienie zostało złożone w czwartek to nie będzie realizowane w piątek , lecz jego realizacja rozpocznie się od środy tygodnia następnego).

8.Punkt odbioru w Tarnowie jest opcją specjalnie utworzoną na życzenie klientów i jest tymczasowy.Działa również na systemie cyklu cotygodniowego odbioru towaru.

9.Wszelkie zmiany sposobie wysyłki na życzenie klienta muszą być koniecznie konsultowane z obsługą klienta sklepu (patrz dane kontaktowe)

10.System zakupu odzieży  opiera się w większości na sprzedaży pojedynczych zakodowanych sztuk Rezerwacja  odbywa się poprzez złożenie zamówienia a nie wrzucenia produktu do koszyka.Sklep nie odpowiada za wyrzucone przez system produkty z koszyka.

11.Sklep zarzeka sobie prawo do zmiany w regulaminie oraz modyfikowanie jego punktów w przypadku odzieży.